Felhasználási Feltételek

1. Jelen felhasználási feltételek vonatkoznak minden olyan természetes személyre, jogi személyre, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra (továbbiakban: felhasználó), aki a talalo-talalo.hu webcímen található weboldalt (továbbbiakban: Találó) meglátogatja, vagy annak bármely szolgáltatását igénybe veszi.

 

2. A Találó weboldal célja, hogy a felhasználók szöveges és multimédiás tartalmat (továbbiakban: tartalom) oszthassanak meg egymással hirdetés céljából.

 

3. A Találó jogosult ellenőrizni a feltöltött tartalmakat, de nem kötelessége azok tartalmát bűncselekményre, vagy illegális tevékenységre utaló tevékenység céljából vizsgálni.

 

4. A találó a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget, de dönthet úgy, hogy jelen felhasználási feltételek megszegése esetén, vagy hatósági eljárás keretén belül törölheti azokat.

 

5. A Találó nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a felhasználó mentesíti a Találót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

 

6. A Találón nem engedélyezett az alábbi termékek/szolgáltatások hirdetése:

 • veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag,
 • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer,
 • alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital,
 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék,
 • hamis, vagy hamisított termék,
 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére,
 • emberi szerv, szövet,
 • az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál
 • fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz.
 • értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre,
 • hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre,
 • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica,
 • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot,
 • egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg,
 • katonai vagy egyéb szervezet valaha rendszeresített egyenruhája, ruházati kiegészítője, tartozéka,
 • önkényuralmi rendszerekhez köthető tárgy, relikvia,
 • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver,
 • aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám,
 • TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz,
 • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak,
 • online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó,
 • személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók,
 • minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása,
 • dohánytermékek,
 • olyan termék, amellyel az eladó a hirdetés feltöltése pillanatában nem rendelkezik,
 • szexuális szolgáltatás, segédeszköz, erotikus munka, erotikus film.

 

7. A felhasználó a hirdetés feltöltésekor beleegyezik abba, hogy számára a Találó a hirdetéskor megadott elektronikus levelezési címére üzenetet küldjön

 • a szolgáltatással kapcsolatos értesítés céljából,
 • kapcsolatfelvétel céljából,
 • egyéb kommunikációs célból.